Gereedschappen
NEX gereedschap
NEX gereedschap

De instelling van de lengte van het gereedschap is door het verdraaien van het voorgespannen veerpakket sneller en gemakkelijker te bewerkstelligen. Het instellen van de gereedschapslengte verandert daarbij niet de totale lengte van het gereedschap. Een voordeel is dat de instellingen van de PHNC niet hoeven te veranderen en er geen collisiegevaar bestaat. De maximale naslijplengte bij een plaatdikte van 4,5mm is 5,0 mm.

Een ander voordeel is dat reeds aanwezige AMADA stempellichamen effectief in het NEX systeem kunnen worden gebruikt.