WAŻNE TELEFONY i ADRESY

Zapytania ogólne

Amada Sp. z o.o.
Cholerzyn 467
32-060 Liszki
Polska

Telefon: +48 12 379 31 85
Faks: +48 12 3793602
E-mail: info@amada.pl
http://www.amada.pl

Serwis

Centrum Serwisowe

Telefon: +48 12 379 36 01
Faks: +48 12 379 31 602
E-mail: serwis@amada.pl
http://www.amada.pl

Software

Dominik Kita

Kariera

Telefon: +48 12 379 31 87
E-mail: hr@amada.pl
http://www.amada.pl