Oprogramowanie

Kompleksowe rozwiązania do spawania i cięcia laserowego, gięcia i wykrawania

Aktualność trendów cyfrowych pozostaje niezmienna. Inteligentne, wielopłaszczyznowe rozwiązania są zatem coraz częściej wykorzystywane jako instrument firm produkcyjnych i prowadzą do powstania znacznych usprawnień w zakresie wszystkich etapów łańcucha wartości dodanej. Rosnące zapotrzebowanie na maszyny dużej skali oraz na mniejsze wielkości partii wymuszają tworzenie oszczędnych czasowo rozwiązań programowanych zewnętrznie, aby umożliwić producentom reagowanie na wymogi rynku.


Aby prowadzić konkurencyjną produkcję, Amada wprowadza najnowsze rozwiązanie oprogramowania VPSS3i (system prototypów wirtualnych). Poprzez symulację wirtualnego prototypu całej produkcji rozwiązanie jest w stanie zidentyfikować potencjalne źródła błędów i pomóc w usuwaniu przeszkód w zakresie faktycznej produkcji. VPSS3i można programować zewnętrznie. Rozwiązanie umożliwia tworzenie skomplikowanych nestingów, przetwarzanie rysunków 2D i 3D i współpracuje z bankiem danych AMADA w zakresie zarządzania danymi cięcia.

Tutaj można znaleźć wszystkie informacje do oprogramowania AMADA.

Dalsze informacje można uzyskać po kliknięciu na link: