Technologia pomiarowa
VQC
VQC
Retrospective
Optyczna kamera CCD

VQC jest optyczną maszyną pomiarową dla zastosowania w produkcji. Przedmioty obrabiane zostają odłożone na pochyloną płytę szklaną i optycznie rejestrowane za pomocą kamery CCD. Na zakończenie obraz z kamery zostaje porównany do wartości zapisanych w pliku. Wynik ten jest następnie porównywany z rysunkiem CAD części za pomocą kontrolera PC urządzenia.

Sterowanie VQC

Ewentualne odchylenia wartości zadanej i rzeczywistej są wizualizowane w ciągu kilku sekund. Na życzenie mogą być również automatycznie generowane protokoły kontrolne. W tym przypadku wykorzystywane są wymiary kontrolne ustalane w fazie projektowania. Dozwolone tolerancje dla każdego pojedynczego wymiaru lub dla całego fragmentu może być zapisane. Oczywiście kontrole mogą być również przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami.